eSewa Care

तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौँ eSewa Care; एक पूर्ण हेल्थ केयर प्याकेज जहाँ ग्राहकहरूले थुप्रै स्वास्थ्य सेवाहरू र स्वास्थ्य बीमा प्याकेज मात्र रु. ३६० प्रति वर्षमा लिन सक्नुहुनेछ।