Category: Offers

eSewa Dhamaka Offer Winner Announcement!

eSewa Dhamaka Offer could not have been a success without the participation of all of our wonderful customers. In this […]

eSewa Dhamaka 3 Days Offer

यस eSewa Dhamaka योजनामा हरेक दिन १०० जना भाग्यशाली विजेता चुनिनेछन् जसले ५०% छुट (रु ३०० सम्म) का लागि इसेवाको तर्फबाट प्रोमो कोड  पाउनेछन्  ।

Rs. 11 Grand Offer! Win iPhone 11 at just Rs. 11

यस Rs. 11 Grand Offer! Win iPhone 11 at just Rs. 11 अफर योजनामा सहभागी भई एकजना भाग्यशाली विजेताले रु ११ मा आईफोन ११ जित्न सक्नुहुनेछ । साथै, थप ४० जना सहभागीहरुले इसेवा मार्फत गरिएको एक नयाँ कारोबारमा १००% क्यासब्याक (रु ५०० सम्म) प्राप्त गर्ने प्रोमो कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ।

Load More Posts