स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नवीकरण प्रिमियम भुक्तानी इसेवाबाट!

इसेवाबाट अनलाईन नै आफ्नो, आफ्नो परिवार साथै आफन्तहरुको बीमा नवीकरण प्रिमियम भुक्तानी गरेर बाहिर गएर भुक्तानी गर्ने समय पनि बचाउन सकिने र साथमा प्रकृया पनि सहज रहेको छ। 

MEROSHARE र DEMAT Renewal मा 100% Cashback!

अब आफ्नो MEROSHARE  र DEMAT इसेवाबाट नवीकरण गर्ने मध्य हरेक दिन 10 जनाले 100% Cashback (up to Rs. 150) पाउनुहुनेछ । तपाईं पनि आफ्नो खाता आजै नविकारण गरेर Lucky Winner बन्ने मौका पाउनुहोस्।