Featured Posts

Special Bonds Deserve Special Celebrations!

Buckle up as we have attractive cashback on different services. Additionally, get a chance to win our Mega Giveaway by sending money via eSewa Send Money.

अब रेमिट्यान्स पठाउने र पाउने दुबैलाई फाइदाजनक!

तपाईं जुनसुकै मुलुकमा बसेर पनि आफ्नो घर परिवारलाई रेमिट्यान्स भने सिधै उहाँहरुको इसेवा वालेटमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यती मात्र कहाँ हो र,रेमिट्यान्स अब दुबै पठाउने र पाउनेलाई फाइदाजनक छ। तपाईंले आफन्तहरुलाई […]

DishHome बिल भुक्तानीमा सबैलाई Flat 2% Cashback!

अब DishHome १ वर्षको Recharge गर्दा १ वर्ष सित्तैमा हेर्न मिल्ने छ ! साथमा इसेवाबाट DishHome बिल भुक्तानी गर्दा सबैलाई Flat 2% cashback! बिल भुक्तानी गर्दा  प्रोमोकोड “DISH” प्रयोग गर्न नबिर्सनु होला। 

Get up to Rs. 1500 Cashback on Life Insurance Premium Payment!

We wake up each day with new hopes and new aspirations. It is our goals, dreams that keep us moving…

Up to Rs. 1000 Cashback on Nepal Life Insurance Premium Payment!

Pay your Nepal Life Insurance premium from eSewa and get 0.35% Cashback (up to Rs. 1000).

Latest Blogs

अब रेमिट्यान्स पठाउने र पाउने दुबैलाई फाइदाजनक!

तपाईं जुनसुकै मुलुकमा बसेर पनि आफ्नो घर परिवारलाई रेमिट्यान्स भने सिधै उहाँहरुको इसेवा वालेटमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यती मात्र कहाँ हो र,रेमिट्यान्स अब दुबै पठाउने र पाउनेलाई फाइदाजनक छ। तपाईंले आफन्तहरुलाई […]

Latest Offers

अब रेमिट्यान्स पठाउने र पाउने दुबैलाई फाइदाजनक!

तपाईं जुनसुकै मुलुकमा बसेर पनि आफ्नो घर परिवारलाई रेमिट्यान्स भने सिधै उहाँहरुको इसेवा वालेटमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यती मात्र कहाँ हो र,रेमिट्यान्स अब दुबै पठाउने र पाउनेलाई फाइदाजनक छ। तपाईंले आफन्तहरुलाई […]

Latest Stories

Latest Events

Tri-series tournament to take place in Nepal

Cricket is one of the most popular games in the world. At the interval of every 4 years, International Cricket Council (ICC) organizes Cricket World Cup which currently includes 10 […]