दशैं तिहार QR बाट व्यापार हरेक दिन नगद उपहार

Fonepayले लिएर आएको छ “दशैं तिहार QR बाट व्यापार हरेक दिन नगद उपहार” अफर, QR अफरमा भाग लिनका लागि पसलेहरुले आफ्नो ग्राहकहरुलाई Fonepay QR Scan मात्र गराए पुग्नेछ र हरेक दिन नगद उपहार जित्ने मौका पाउनुहुनेछ