eSewa Zone हरुका लागि १ लाख भन्दा बढी रिवार्ड पोइन्ट जित्न सक्ने सुवर्ण अवसर !!!

eSewa Zone हरुका लागि खुशीको खबर, १ लाख भन्दा बढी रिवार्ड पोइन्ट जित्न सक्ने सुवर्ण अवसर !!!

मङ्सिर १ देखि माघ ३० सम्म मान्य यस बम्पर अफर eSewa Zone लाई मध्यनजरमा राखी ल्याइएको हो । विभिन्न तहमा विभाजित यस अफरको विवरण निम्नानुसार छ :

 

१. तीन महिने अफर

स्थानीय निकाय  महिने लक्ष्य  कमिशन
गाउँपालिका ३०+ नयाँ सक्रिय पोइन्ट रु. १०,०००
५० भन्दा कम पोइन्ट भएका नगरपालिका ५०+ नयाँ सक्रिय पोइन्ट रु. १०,०००
५० भन्दा बढी पोइन्ट भएका नगरपालिका ५०+ नयाँ सक्रिय पोइन्ट रु. १०० प्रति पोइन्ट

 

  • यस तह अन्तर्गतको कमिशन ३ महिना पछि अप्डेट गरिनेछ ।

 

२. बम्पर अफर १५०+ (पोइन्ट + QR)

पहिलो १० जना १,००,००० रिवार्ड पोइन्ट
त्यसपछिको १५ जना ५०,००० रिवार्ड पोइन्ट

 

  • यस तह अन्तर्गत विजेता मान्य हुनका निम्ती पोइन्ट तथा QR सहित १५०+ नयाँ एजेन्टलाई इसेवासँग जोडिएको हुनुपर्नेछ ।

 

. १००+ सक्रिय पोइन्ट भएका eSewa Zone (जसमध्य कम्तीमा १० पोइन्टको कारोबार २०,०००+ भएको)

 

पोइन्टको महिनाभरको कारोबार कमिशन प्रति पोइन्ट
५०,०००+ रु. ५०
१००,०००+ रु. ७५
१५०,०००+ रु. १००
२००,०००+ रु. १५०
३००,०००+ रु. २००

 

  • यस तह अन्तर्गतको कमिशन हरेक महिना अप्डेट गरिनेछ ।

19 Comments

Comments are closed.