DishHome रिचार्जमा थप मुल्यको फाईदा

DishHome को रिचार्जमा बोनसको मज्जा लिनुहोस् । आफुले चाहेको रकमको रिचार्ज गर्दा थप मुल्यको फाईदा पाउनुहोस् ।

रिचार्जमा फाईदाहरु:

रिचार्ज रकम बोनस मुल्य
१०,००० २,२००
९,००० १,८९०
७,००० १,४००
६,००० १,२००
५,००० १,०००
४,००० ६००
३,००० ३६०
२,००० २००
१,००० ५०

 


के तपाईंको मोबाईलमा इसेवा एप छैन ? आजै डाउनलोड गर्नुहोस्: eSewa App

हाम्रा सबै प्रकारका अफर र योजनाका बारेमा हामी सामाजिक संजालहरूमा नियमित पोस्ट गर्ने गर्दछौँ । कुनैपनि अपडेटहरु नछुटाउन हामीलाई FacebookInstagramTwitter, र Viber Community मा follow गर्नुहोस्।

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.

6 thoughts on “DishHome रिचार्जमा थप मुल्यको फाईदा

    1. Hello Binod sir,
      Here, instead of decreased price, it meant that in recharge of Rs. 1,000 you will be able to watch TV for additional Rs. 50 value.
      For any confusion or queries, please feel free to reach us on Facebook or Viber (+9771234512345).

Comments are closed.