eSpeaker Terms and Conditions

eSpeaker Terms & Conditions By applying for the eSpeaker, the requester (“Merchant”) agrees to the following terms & conditions of eSewa Pvt. Ltd (“eSewa”): eSewa has the right to accept […]

३ को झट्का-२! Perform any 3 transactions via eSewa & Win attractive gifts | 3 Ko Jhatka-2

इसेवाको प्रयोगकर्ताहरूका लागि हामीले फेरि ल्याएका छौँ- ३ को झट्का अफर। तपाईंले इसेवा प्रयोग गरी कम्तीमा ३ कारोबार गर्दा विभिन्न उपहारहरू जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले अफरको अवधिभरी कम्तीमा १ कारोबार गर्दा […]