शिक्षक सेवा आयोगको दस्तुर भुक्तानी प्रक्रिया

शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन -२०७८ दस्तुर अब सजिलै इसेवाबाट बुझाउनुहोस् र अनुमति पत्र भरेर  बुझाउन लाग्ने समयमा आफ्नो परीक्षाको तयारी गर्नुहोस्।