Cashback on Sunrise Apartment monthly payment

The population in urban areas of Nepal are increasing everyday with almost 1.5 million residents in Kathmandu alone and around 200,000 population in Patan district. (Word Population Review) As the […]

Load Fund via Nepal Investment Bank Limited (NIBL)

इसेवाका ग्राहकहरुले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकको इन्टरनेट बैँकिङ्ग प्रयोग गरी आफ्नो इसेवा खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । साथै ग्राहकहरुले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकको ८२ वटा साखाबाट काउन्टर डिपोजिट मार्फत पनि इसेवामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ ।