eSewa Anthem

माया टाढा छ, तर गाढा छ !
तपाईंको यहि मायालाई सदैव कायम राख्न eSewa छँदै छ ।
थप सुविधा र अफरहरुको जानकारीका लागि हामीलाई FacebookInstagram and Twitterमा follow गर्न नभुल्नुहोला ।

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.