Load Fund via Nepal Investment Bank Limited (NIBL)

इसेवाका ग्राहकहरुले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकको इन्टरनेट बैँकिङ्ग प्रयोग गरी आफ्नो इसेवा खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । साथै ग्राहकहरुले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकको ८२ वटा साखाबाट काउन्टर डिपोजिट मार्फत पनि इसेवामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ ।