eSewa एप बाटै NIBL को ईन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रयोग गरी eSewa लोड गर्नुहोस् ।

Nepal Investment बैंकको ईन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गरी इसेवा खातामा रकम जम्मा गर्नुहोस् ।