Winner of Prasad Movie Contest

Congratulations!

Here is the list of winners of Prasad Movie Contest:- 

       
1) Sanjib Chipalu                                     2) Bhuwan K Neupane                        3) Bharat Kharal

           
4) Janam Thapa‚Äč                                     5) Kaman Khadka  6) Park Acharya

          
7) Ran Jan                                              8) Susan Mhrzjnn                             9) Tilak Saud 


10) Darshan Neupane