QR भुक्तानी योजनाको अन्तिम हप्ताको २० भाग्यशाली विजेताहरु

हाम्रो QR भुक्तानी गर्दा Xiaomi MI Note 10 Lite योजना अन्तर्गत चौथो तथा अन्तिम हप्ताको भौचर जित्न सफल हुनुभएका २० जना भाग्यशाली विजेताहरुको नामावली