Rs. 22 मा TV पुरस्कार!

बडा दशैँ आए सँगै बडा उपहार, मात्र रु २२ मा टि.भी पुरस्कार! साथै, थप ३० जना सहभागीहरुले इसेवामा रु ५०० जित्ने अवसर ।