हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. कोरोना भाइरस  COVID-19 रोग बिमालेख

हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. कोरोना भाइरस  COVID-19 रोग बिमालेख अनूसुचीमा उल्लेख भएको प्रस्ताव तथा उद्घोषणलाई यस करारको आधार मान्ने गरी हिमालयन जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (यस पछि बीमाक भनिएको) […]