Reward Point Offer to Agent

अब हरेक दिन, रिवार्ड पोईन्टको बहार!!!

अब तपाँइको दैनिक इसेवा कारोबारको आधारमा पाउनुहोस् थप रिवार्ड पोइन्ट र आकर्षक उपहार जित्नुहोस् । थप रिवार्ड पोइन्ट प्राप्त गर्नको लागी तल उल्लेखित कारोबार गर्नु पर्नेछ ।
 

क्र.स. दैनिक कारोबार रिवार्ड पोईन्ट
१. रु.२५०० – ४,९९९ २०
२. रु.५,००० – ९,९९९ ४०
३. रु.१०,००० – १९,९९९ १००
४. रु.२०,००० भन्दा बढि ३००

माथिको कारोबारमा Cash IN, Send Money, Buddha/Shree Air Agent Topup / Bank Transfer समावेश गरिने छैन।

नोटः यो रिवार्ड पोईन्ट प्रत्येक दिन दिउसो १ बजे eSewa ID मा अपडेट गराइनेछ।

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.