काम सजिलो गोजी भरियो

इसेवामा ग्राहक दर्ता गरी ८,००० भन्दा बढी कमाउने मौका । काम सजिलो गोजी भरियो

हरेक महिना उल्लेखित संख्याको ग्राहक दर्ता गरी निम्न रकम प्राप्त गर्नु होस् ।

महिना भरमा ग्राहक दर्ता गराइएको शंख्या प्रति ग्राहक आम्दानी
१-५०० रु ५
५०१-७५० रु ६
७५१-१००० रु ७
१०००+ रु ८

1.यस योजनामा सहभागी हुनको लागि Create Customer बाट ग्राहकको मोबाइल नम्बर, नाम र लिगं राखी सोहि मोबाइल नम्बरमा प्राप्त भएको टोकन नम्बर मात्र राखे हुनेछ ।
2. कमिशन अर्को महिनाको पहिलो हप्तामा प्रदान गरिने छ ।
3. यो योजना ५ महिना (फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे र जुन) महिनाको लागि मात्र लागु हुनेछ। आउने महिनामा तपाँईको व्यवसायिक आम्दानी वृद्धि गर्न यस्तै नयाँ योजनाहरु लागु गर्ने छौं ।