ISP Alert Number

तपाइले इसेवा मार्फत Internet को बिल भुक्तानी गर्नुभएको मा धन्यवाद।
साथै इसेवाले राखेको नयाँ अफरमा तपाइ स्वत पर्नुभएको छ।

शर्तहरू:
१) भाग्यशाली विजेताहरुले 1000 Rewards Points पाउनुहुनेछ।
२) विजेता घोषण वैशाख २०,२०७६ का दिन हुनेछ ।
३)1000 reward points esewa खातामा जम्मा गरिनेछ।

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.