Dish home offer

 

आदरणीय महानुभावहरु,

     डिसहोम रिचार्ज तथा टपअपमा वोनसको योजना लागु हुनेगरि तालिका नम्बर १ मा​ उल्लेखित दरमा परिमार्जन गरिएको जानकारी गराउँदछौं । ​


(तालिका नम्बर १)​

क्र.स. 
कारोवार रकम रु (मासिक) 
थप कमिशन प्रतिशत
५०,०००—१,२०,००० 
 ०.१०%
२ 
१,२०,००१ —२,००,००० 
 ०.२५%​
२,००,००१ —४,००,०००
 ०.५०%
४,००,००० +
 ०.६०%साथै  रु १००० देखि रु १०००० सम्मको डिसहोमको रिचार्ज कार्ड खरिदमा मात्र बोनसको योजना तालिका नम्बर २ मा उल्लेख भएअनुसार रहेको छ ।

(तालिका नम्बर २)​  
 

क्र. स             रिचार्ज कार्ड 
​               (मूल्यवर्ग)
    परिमाण
  (मासिक)
    रिचार्ज बोनस
    १                 रु १०००            २०        रु ४०० 
    २                रु २०००             १०        रु ६०० 
    ३                 रु ३०००            १०        रु ११०० 
    ४                  रु ४०००             ५          रु ८००
    ५                 रु ५०००             ५           रु १२००
    ६                 रु ६०००             ५           रु  १६०० 
    ७                 रु ७०००             ५           रु २००० 
    ८                  रु ९०००              ५           रु २५००
    ९                  रु १००००              ५            रु ३०००शर्तहरु :

  • योजनाको गणना अग्रेजी क्यालेण्डर अनुसार मासिक रुपमा गरिनेछ ।
  • तालिका नम्बर १ को योजना डिसहोम रिचार्ज कार्ड तथा टपअप दुवैमा मान्य हुनेछ । 
  • तालिका नम्बर २ को ​ योजना डिसहोमको रिचार्ज कार्ड खरिदमा मात्र लागु हुनेछ ।
  • तालिका नम्बर २ को योजनामा सहभागी हुन अनिवार्य रुपमा माथि उल्लेखित परिमाण अनुसारको रिचार्ज कार्ड खरिद गरेको हुनुपर्नेछ ।
  • तपाइले पाउने रिचार्ज बोनस अर्काे महिनाको पहिलो हप्ताभित्र तपाइको इसेवा आइडीमा उपलब्ध गराइनेछ ।
  • थप कमिशन प्राप्त गर्न आफूले गरेको डिसहोमको जम्मा कारोवार रकमको जानकारी चाहिएमा यसै योजनाको अन्त्यमा उल्लेख गरिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।


                आशा छ यो योजनाले तपाइको व्यापार, व्यवसाय वृद्धि गर्नमा अझै धेरै हौसला मिल्नेछ 

                                                    थप जानकारीको लागि :
                                              सम्पर्क नम्बर: ०१–४४३८७२१  
                                              
इमेल ठेगाना​ : [email protected] 

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.