इसेवा एप प्रयोग गरी DEMAT खाता नविकरण गर्ने प्रकृया

इसेवा एप प्रयोग गरी DEMAT खाता नविकरण गर्ने प्रकृया

इसेवा एप प्रयोग गरी DEMAT खाता नविकरण गर्ने प्रकृया:

१. एपको होम स्क्रीनमा देखाइएको Finance को आइकन मा थिच्नुहोस् । यदि Financeको आइकन देखिएको छैन भने View More मा थिच्नुहोस् ।

२. आफूले शुल्क बुझाउन चाहानुभएको Finance को आइकनमा थिच्नुहोस् ।

३. ग्राहक नम्बर, खातावालाको नाम, मोबाईल नम्बर भर्नुहोस् ।

४. अब DEMAT/ Meroshare New मध्य आफूलाई चाहिएको अप्सन रोज्नुहोस् र टिप्पणी भरी Proceed बटनमा थिच्नुहोस् ।

५. देखाइएको विवरण सबै ठिक छ भनि जाँच गरी Confirmमा थिच्नुहोस् र आफ्नो MPIN/ Password राखी नविकरण प्रकृया पुरा गर्नुहोस् ।

थप सुविधा र अफरहरुको जानकारीका लागि हामीलाई FacebookInstagram and Twitterमा follow गर्न नभुल्नुहोला ।

5 Comments

    1. Hello Sir,
      Thank you for the query. DEMAT renewal services for Machhapuchre Bank from eSewa will be made available soon.

Comments are closed.