Cash IN policy Customer

Cash IN भन्नाले eSewa Cash Point को इसेवा खाताबाट ग्राहकको इसेवा खातामा रकम प्रवाह गर्ने प्रकृयालाई जनाउछ । इसेवाद्वारा ग्राहकको इसेवा खातामा Cash IN गर्नको लागी नियुक्त एजेन्टलाई eSewa Cash Point भनिन्छ।

इसेवा ग्राहक वर्गको हकमा
कुनै पनि इसेवा ग्राहकले आफ्नो इसेवा खातामा महिनाको रु. २०,००० सम्म निःशूल्क Cash IN गर्न सक्नेछ । तोकिएको सिमा भन्दा बढि Cash IN गरेमा हरेक Cash IN मा सोहि ग्राहकलाई लागु हुने शूल्क तल उल्लेख गरिएको छ । योे सिमा हरेक अंग्रेजी महिना अनुसार गणना हुनेछ । 
 

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार इसेवा ग्राहकलाई Cash IN को सिमा

  • एक पटकमा रु. ५०००
  • एक दिन मा रु. १५०००
  • महिनामा रु. २५००० 

इसेवा ग्राहकलाई कुनै पनि eSewa Cash Point ले अतिरिक्त शूल्क माग गरेमा तुरुन्त हाम्रो टोल फ्रि नंः १६६००१०२१२१ , ९८०४४४२४३५ मा सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो Viber Number. ९८६८८४२१२१ मा सम्पर्क गर्नु होला । 
 

Cash IN गर्नको निम्ति eSewa Cash Point चिन्ह अंकित पसलमा जानु होला । eSewa Cash Point बाहेकको पसलहरुले अतिरिक्त शूल्क माग गर्न सक्छन् ।