“मातृभूमी कप” कार्यक्रमको विवरण

 

९:०० बजे देखी ढोका खुल्ला हुनेछ ।

१०:०० बजे देखी साङ्गितिक  प्रस्तुतिहरु

११:३०-१२:३० Supporters कलाकार समुह “A” Vs Supporters कलाकार समुह “B”

१:०० बजे देखी रास्ट्रिय  कलाकार समुह “A” Vs रास्ट्रिय  कलाकार समुह “B”