इसेवा Cash Point बनी आफ्नो व्यवसायको आम्दानी वृद्धि गर्नुहोस् ।

Cash points of eSewa

इसेवामा ग्राहक आवद्द गर्न र इसेवा ग्राहकलाई इसेवा एकाउन्टमा पैसा राख्न (Cash In) प्रमुख उदेश्यका लागि eSewa Cash Point नियुक्त गरिन्छ ।

eSewa Cash Point भइ निम्न कार्य गर्न सकिन्छ :

 • इसेवा ग्राहकलाई इसेवा वालेटमा पैसा राख्न (Cash In)
 • ग्राहकलाई इसेवामा रजिष्टर गर्न,
 • इसेवामा आवद्द बैंकको खाता खोल्न,
 • इसेवामा आवद्द बैंकमा पैसा तुरुन्त जम्मा गर्न,
 • Remittance Service गर्न,

व्यवसायिक PANमा दर्ता भइ व्यवसाय गरिराख्नु भएको हरेक व्यवसायीले eSewa Cash Point भइ आफ्नो व्यवसायमा विविधता ल्याई आम्दानी वृद्धी गर्न सक्नुहुनेछ ।

Cash point कसरी बन्ने भन्ने बारे जानकारीका लागि: यहाँ click गर्नुहोस् । 

 

 

 

 

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.

22 thoughts on “इसेवा Cash Point बनी आफ्नो व्यवसायको आम्दानी वृद्धि गर्नुहोस् ।

 1. यो सेवा उपलब्ध गराउनको लागि के के document पेस गर्नुपर्ने हुन्छ

  1. नमस्ते सर,
   इसेवा पोइन्ट ID बन्नको लागि हामिलाई तपाईंको व्यवसायको PAN सर्टिफिकेट देखाउनुपर्ने हुन्छ । इसेवा पोइन्ट बन्न इन्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुकको मेसेन्जर अथवा viber नम्बर +९७७ ९८६८८४२१२१ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
   धन्यवाद

  1. नमस्ते सर,
   इसेवा Cash point बन्नका लागि तपाईँको व्यवसायको PAN र eSewa ID हामीलाई हाम्रो फेसबुकको मेसेन्जर अथवा हाम्रो Viber नम्बर +९७७ ९८६८८४२१२१ मा पठाउनुहोला र हामी बाँकी कार्यका लागि अगाडी बढ्नेछौँ ।
   धन्यवाद

  1. Hello Sir,
   Thank you for showing interest. You need to have a registered business in order to apply for eSewa cash point. If you have a registered business, then please provide us your eSewa ID and PAN number in our facebook messenger or viber us at +977 9868842121 and we will be proceeding from there.

  1. Hello Sir,
   Thank you for showing interest. You need to have a registered business in order to apply for eSewa cash point. If you have a registered business, then please provide us your eSewa ID and PAN number in our facebook messenger or viber us at +977 9868842121 and we will be proceeding from there.

  1. Hello Miss,
   Thank you for showing interest. You need to have a registered business in order to apply for eSewa cash point. If you have a registered business, then please provide us your eSewa ID and PAN number in our facebook messenger or viber us at +977 9868842121 and we will be proceeding from there.

 2. I running shop at Ekantakuna, Lalitpur. And I am using ESEWA for customers as well. I want to be “Cash Point”, not registered my business . But I have PERSONAL PAN CARD. Can I be a part of your team?
  esewa ID 9823117817

  1. Hello Sir,
   Thank you for the query. You need to have a registered business to be an eSewa Cash Point. You cannot be a cash point with personal PAN card.

  1. Hello Sir,
   Thank you for showing interest. You need to have a registered business in order to apply for eSewa cash point. If you have a registered business, then please provide us your eSewa ID and PAN number in our facebook messenger or viber us at +977 9868842121 and we will be proceeding from there.

    1. Hello Sir,
     In order to be our eSewa Cash Point, we will be requiring a Business PAN.
     Thank you.

  1. Hello Sir,
   Please co-ordinate with us in our Facebook messenger or viber us at +977 9868842121. We will be requiring your Business PAN certificate, and eSewa ID.
   Thank you.

  1. Hello Sir,
   You will need to have a registered Business PAN for being our cash point.
   Thank you.

Comments are closed.