For Cash Points

रु. २५ प्रति ग्राहक कमाउनुहोस् । 

1. नयाँ ग्राहक दर्ता गरी कागजपत्र (citizenship/license/voter's ID card/passport) हाली भेरीफिकेसन बुझाउँदा, प्रति ग्राहक रु. १५ प्राप्त गर्नुहोस् ।
2. सोही दर्ता भएको ग्राहकलाई पहिलो पटक Cash IN गर्दा थप रु. १० प्राप्त गर्नुहोस् ।  
3. "Cash IN" भन्नाले इसेवा देखि इसेवा मा Cash IN माध्यम प्रयोग गरी रकम पठाउने कार्यलाई जनाउछ ।