eSewa Scan and Pay and its benefits to your business

Accepting payments made hassle-free simply scan and pay

के हजुरलाई eSewa Scan & Pay को बारेमा थाहा छ? छैन ?

eSewa Scan and Pay एउटा यस्तो प्रविधि हो जसमा ग्राहकले बिना नोट(नगद) सजिलै बिल भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो कसरी त भन्दा हजुरको ब्यवसायमा एउटा QR भएको टेबल-टप राखिएको हुन्छ, ग्राहकले आफ्नो मोबाईलको eSewa एपबाट उक्त QR Code स्क्यान गरी बिल रकम राखी भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ । बिल भुक्तानी भएको सुचना हजुरलाई SMS मार्फत मोबाईलमा तुरुन्तै आउनेछ । यसरी दैनिक जम्मा भएको आम्दानी हरेक बेलुकी आफै हजुरको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ ।

Scan and Pay राखेर के फाइदा त ?

– सबै कारोबारको SMS आउने हुँदा हिसाबकिताब राख्न सजिलो हुने ।

– भुक्तानी पनि तुरुन्तै हुने र खुद्रा पैसाको झन्झट पनि बोक्न नपर्ने ।

– कमाएको पैसा सजिलै बैंकमा जम्मा गर्न सकिने ।

– कारोबारको सुरक्षित ठेगाना ।

अब आफ्नो पसलमा पनि eSewa Scan & Pay राख्न तयार हुनुहुन्छ ?

तयार हुनुहुन्छ भने आफै हाम्रो self-registration form भर्नुहोस् र Scan and Pay को फाइदा उठाउनुहोस् ।

फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:

– P.A.N, नागरिकता, बैंक खाता, मोबाईल नम्बर र e-mail अनिवार्य हुनेछ ।

– फारम भरिसकेपछि हाम्रो प्रतीनिधीहरुबाट हजुरलाई फोन आउनेछ ।

– QR टेबल-टप, Fonepay Merchant App र Fonepay Web Login गर्न पनि उहाँहरुले हजुरलाई सिकाउनु हुनेछ ।

नेपाल डिजिटल समाज तर्फ अगाडी बढ्दै छ, तपाईं पनि आजै Scan and Pay राख्नुहोस् र डिजिटल नेपालको उद्देश्य तर्फ योगदान पुर्याउनुहोस् ।

4 Comments

    1. Hi,
      Please use the following link for self registration:

      Also, in “Bank Details” section, for “sign-up with” option, please choose ESEWA.

Comments are closed.