Cash IN- Reward point offer

सर्वाधिक Cash IN गरि हरेक हप्ता थप १,००० रिवार्ड पोइन्ट प्राप्त गर्नु होस् ।

  • Cash IN गरिएको पैसा दुरुपायोग भएको हुनु भएन ।
  • Cash IN गरिएको पैसा ग्राहकले अनिवार्य रुपमा कारोबार गरेको हुनु पर्ने हुन्छ ।
  • सर्वाधिक Cash IN गर्ने ५ जनालाई हरेक हप्ता १,००० रिवार्ड पोइन्ट प्रदान गरिनेछ ।
  • यो योजनाको गणना हरेक आइतबार देखि सुरु भई शनिबार सम्म हुने छ ।