काम सजिलो गोजी भरियो

इसेवामा ग्राहक दर्ता गरी ७,००० कमाउने मौका । काम सजिलो गोजी भरियो

अप्रिल महिना भित्र उल्लेखित संख्याको ग्राहक दर्ता गरी निम्न रकम प्राप्त गर्नु होस् ।

  चरण १ चरण २ चरण  ३
ग्राहक संख्या ५०० ७५० १०००
उपहार रकम ३,००० ५,००० ७,०००

1.यस योजनामा सहभागी हुनको लागि Create Customer बाट ग्राहकको मोबाइल नम्बर राखी सोहि मोबाइल नम्बरमा प्राप्त भएको टोकन नम्बर मात्र राखे हुनेछ ।
2. कमिशन May महिनाको पहिलो हप्तामा प्रदान गरिने छ ।
3. यो योजना अप्रिल महिनाको लागि मात्र लागु हुनेछ । आउने महिनामा तपाँईको व्यवसायिक आम्दानी वृद्धि गर्न यस्तै नयाँ योजनाहरु लागु गर्ने छौं ।