इसेवा Cash Point बनी आफ्नो व्यवसायको आम्दनी वृद्धि गर्नुहोस् ।

नेपालभरका मानिसहरुले बिल भुक्तानी गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्य लिएर इसेवाले सामान्य पसलेहरुलाई पनि इसेवा एजेन्ट बन्ने सुविधा लिएर आएको हो […]

Blood Donation Program

In the spirit of giving back to the society, eSewa organized blood donation camp on 13th November, 2019 at Kamalpokhari.

Load More Posts